ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن)

تعریف
1- ناتوانی های افتراق بینایی
2- ناتوانی های افتراق شنوایی
3- ناتوان های افتراق لمسی
4- ناتوانی های افتراق حس جنبشی
5- ناتوانی های افتراق بساوشی (Haptic)
6- ناتوانی های افتراق شکل- پس زمینه
مثالی از یک ناتوانی افتراقی
11 صفحه

دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع : ایران تکست 2ناتوانی های افتراقی (اختلال در خواندن)
برچسب ها : ناتوانی ,افتراق ,افتراقی ,افتراقی اختلال